Consulting

LANICAD geeft u een duidelijk en degelijk antwoord op al uw specifieke vragen. We staan telefonisch en via onze support link ter beschikking.

Waar nodig komen wij ter plaatse voor support bij de diverse software-toepassingen. We adviseren u bij de aankoop van software. Door onze ervaring met diverse klanten ligt de oplossing dikwijls binnen handbereik.

Consulting

Standaard Consulting

Maximaal rendement en optimale interdisciplinaire samenwerking.Hierdoor neemt de kwaliteit van de engineeringprocessen toe, worden fouten vermeden en worden in de productieafdelingen en bij de inbedrijfstelling tijd en kosten bespaard. Consulting richt zich met name op de praktische uitvoering tijdens de dagelijkse engineeringspraktijk.

Methodiek

Op basis van een door u aangedragen probleemstelling ontvangt u advies van een LANICAD CADburo BVBA consultant. Dit advies is vooral gericht op uw engineeringproces, uw organisatie en op het inzetten van uw tools.

Optimalisatie van uw engineeringproces op de volgende terreinen:

 • Interdisciplinaire samenwerking
 • Kwaliteit van standaardisatie.
 • Consistentie van data.
 • Ruimte voor innovatie.
 • Duidelijke processen en motivatie door transparantie voor alle betrokkenen.

Resultaat

Door een gedegen advies beschikt u over praktische handvatten waarmee u uw werk-proces kunt optimaliseren en zodoende uiterst snel en effectief kunt werken. Zo kan in korte tijd een duidelijke verbetering van de engineeringomgeving worden gerealiseerd en de efficiƫntie worden verhoogd. Bovendien wordt voorkomen dat onjuiste keuzes worden gemaakt en ontstaat er ruimte voor innovatie waardoor uw concurrentiepositie wordt verbeterd.

Consulting

Engineering Consulting

Beantwoorden van vragen die betrekking hebben op praktische engineeringaspecten in
relatie tot de tekensystemen.

Tijdens het Engineering Consulting traject kunnen bijvoorbeeld de volgende kwesties aan
de orde komen:

 • “Hoe kan de migratie optimaal worden uitgevoerd”
 • “Hoe kan de artikeldatabank worden gerealiseerd en onderhouden”
 • “Is een verdere optimalisatie momenteel zinvol”
 • “Wat kan functioneel engineeren voor onze organisatie betekenen”

Methodiek

Een LANICAD CADburo BVBA consultant geeft u persoonlijk antwoord op al uw vragen. Hierdoor krijgt u een beter inzicht op alle mogelijke opties. De Engineering Consult vindt plaats in een vestiging, duurt ongeveer twee uur en is initieƫl kosteloos.

Inhoud

De consultant geeft antwoord op uw vragen, zodat u zicht krijgt op:

 • De opties.
 • De mogelijke ondersteuning.
 • Het totaaloverzicht.
 • De globale gevolgen.
 • De optimale strategie voor uw situatie.
 • Het optimalisatiepotentieel in relatie tot de noodzakelijke investeringen.

Daarna stelt de consultant samen met u een eerste aanzet tot een plan van aanpak op:

 • Wat is de te volgen strategie?
 • Wat wordt gedefinieerd als uitgangspositie?
 • Welke ondersteuning biedt LANICAD op het vlak van training en services?